Junior Pro Team

Jachtařina není jen dřina

Jachetní klub v Černé v Pošumaví (YK Jestřábí) se sídlem v areálu kempu Jestřábí připravil tréninkový program pro děti od 8 do 15 let a ve spolupráci s osobnostmi českého jachtingu např. Karlem Lavickým (olympionik ve třídě Windsurfing) a Nikol Staňkovou (historicky nejúspěšnější reprezentantka ČR ve třídě Optimist), připravil tréninkový program pro děti od 8 do 15 let.

Jachtařský trojboj

Program sestává ze tří hlavních jachetních disciplín a podpůrné mimosezónní náplně, zaměřené především na fyzickou zdatnost, schopnosti záchrany a sebezáchrany, otužování a plavání. Hlavní tréninkové třídy jsou Optimist, kde se děti učí  jachtařské dovednosti, manévrování a taktiku pod vedením Nikol Staňkové. Další je Windsurfingděti bude trénovat Petr Čech, skvělý mladý windsurfer, který má za sebou skvělé výsledky nejen v ČR, ale i v zahraničí. Poslední a relativně technicky nejnáročnější disciplínou je Kiteboarding, benjamínek mezi olympijskými třídami. Tento moderní a atraktivní sport budou mladí svěřenci trénovat pod vedením zkušeného trenéra Petra Beneše (více jak 18 ti letá praxe s výukou kitingu) a Jana Koudelky. Odborným konzultantem celého programu je Karel Lavický. Kroužek je koncipován jako jedno až dvoudenní soustředění jednou za 14 dní. Kromě trenérů je nezbytná i kvalitní základna a technické vybavení. To vše poskytuje YK Jestřábí.

Cílem kroužku je zatraktivnit dětem jachting zařazením moderních a adrenalinových sportů jakými právě Kiteboarding a Windsurfing bezesporu jsou. Nabídnout našim juniorům skvělé sportovní podmínky a zážitky na nejlepší české vodní lokalitě pod vedením těch nejlepších zkušených trenérů. Těm, které bude jachtařina bavit, se po dovršení 15 let nabízí hned dvě navazující závodní  třídy -  Kiteboarding a Windsurfing, kde mohou pokračovat a rozvíjet nejen svůj talent, ale už i závodnické zkušenosti. Tyto třídy jsou nejen moderní ale i finančně nejméně náročné.

Nová třída pro děti

Kromě zábavy mezi kamarády v oddíle, je plánovaná spolupráce s ostatními kluby v ČR, které mají o implementaci nových sportů zájem. Pokud se bude vše vyvíjet příznivě, lze očekávat, že již v roce 2021 posvětí ČSJ (Český Svaz Jachtingu) úplně novou oficiální dětskou třídu: Jachtařský trojboj, kdy budou mladí sportovci v rámci jednoho závodu střídat Optimist za windsurfingový plovák a nakonec závodní trať absolvují ještě s kitem.