Lakeside Apartments

Manta5 Lipno World Race

Manta5 Lipno World Race

PROPOZICE

Po celé léto v kempu Jestřábí, pod taktovkou naší sportovní půjčovny probíhal závod Manta5 Lipno World Race, ve kterém bylo hlavní cenou právě hydrofoilové e-kolo Manta5. V neděli 17.10. proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků závodu a ocenění medailistů. Zkrátka nepřišli ani v pořadí druhý a třetí závodník. Odnášejí si za své snažení e-koloběžky City Boss a Street Surfing.

Ceny v hodnotě 263 tisíc korun do závodu věnoval Epicsport CZ.
Děkujeme hlavnímu partnerovi a gratulujeme vítězům!

DATUM STARTU

Sobota  12/06/2021  až  Neděle  26/09/2021

START: Individuální  -  Molo kempu Jestřábí I.

CÍL:  koridor žlutá bóje a molo kempu Jestřábí I.


PŘIHLÁŠKY

Přihlášky  ZDE nebo osobně v místě startu v recepci kempu Jestřábí.

PREZENTACE ZÁVODNÍKŮ

Je v místě startu!

Pro závod je nutná osobní prezentace v recepci Kemp Jestřábí I., kde závodník obdrží kompletní pokyny nutné pro absolvování závodu. Závodníci přihlášení do závodu uhrazením startovného udávají souhlas se soutěžními podmínkami sportovní akce Manta5 Lipno World Race.  Bez podepsaného písemného souhlasu zákonného zástupce nebude závodník mladší 18 let připuštěn na start.

STARTOVNÉ

Manta5 Lipno World Race = 2000 Kč 

Pořadatel si vyhrazuje právo uvolnit libovolný počet zvýhodněných startenek.
Startovné v závodě zahrnuje: startovné, výklad trati, poučení bezpečnosti, seznámení s hydrofoilovým elektrokolem Manta5 a hodinkami Garmin, upomínkový předmět.

VÝKLAD TRATĚ A POUČENÍ BEZPEČNOSTI

Účast je povinná pro všechny závodníky. Závodník je povinen mít po celou dobu přítomnosti na trati řádně upevněnou záchrannou vestu. V průběhu závodu musí závodník dodržovat  doporučenou minimální vzdálenost 5 metrů od okolních plavců, předmětů (bóje, molo, kotevní prvky, hráze apod.) a plavidel z důvodu bezpečnosti.

TRAŤ

Vzdálenost: 2,76 km 

Start - molo kempu Jestřábí

Otočka - zelená bóje ve vzdálenosti cca 1,5 km od prostoru startu

Cíl - žlutá bóje v prostoru koridoru startu/cíle.

ČASOVÝ LIMIT

Nastoupení na trať do 30 minut od prvního pokusu o start, závodník má maximálně 5 pokusů o start, v případě, že se závodníkovi nepodaří odstartovat, startovné propadá ve prospěch pořadatele závodu. 

VĚKOVÝ LIMIT

V závodu Manta5 Lipno World Race  mohou startovat pouze závodníci starší 16 let - závodník musí nejpozději v den startu dovršit 16. rok. Horní věková hranice není omezena. Závodník mladší 18 let musí při prezentaci v místě startu odevzdat písemný souhlas zákonného zástupce.

POJIŠTĚNÍ

Doporučujeme závodníkům, aby si sjednali individuální zdravotní pojištění a pojištění proti škodám způsobeným vlastní osobou.
Organizátor nepřejímá odpovědnost za škody na majetku nebo zdraví související s cestou, pobytem a účastí závodníků v závodu.

ČASOMÍRA

Řešena elektronickým systémem ORGSU TIMING. Závodníkovi je měřen čas od okamžiku povedeného startu až do cíle. Časomíra snímá start, mezičas na otočce a čas v cílovém koridoru automaticky díky systému Orgsu Timing a snímání polohy zařízení (hodinek) jež má závodník v průběhu startu řádně upevněny na svém těle.

CENY A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

První tři závodníci obdrží věcnou cenu.

Vítěz obdrží  hydrofoilové kolo Manta5 v hodnotě 263 tisíc korun, 2. a 3. místo pak e-koloběžky City Boss a Street Surfing
Vyhlášení vítězů proběhne v místě startu/cíle závodu v kempu Jestřábí I. v neděli 17. 10 2021 od 15:00.

Drazí závodníci,
prosíme Vás,  abyste nás informovali, zda se zúčastníte a to nejpozději do soboty 16. 10. do 20:00.
V případě, že jste se umístili na některé z prvních tří pozic, je nutné, abyste si přijeli vyzvednout věcnou cenu. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, můžete za sebe vyslat pověřenou osobu. Ceny, které nebudou vyzvednuty při slavnostním vyhlášení výsledků pak propadají ve prospěch pořadatele!
Těšíme se na Vás!
 

OSTATNÍ

Závodníci jsou povinni mít u sebe v průběhu celého závodu pořadatelem zapůjčené hodinky snímající polohu a čas závodníka. Závodníci  jsou povinni mít v průběhu celého závodu řádně upevněnou plovací či záchrannou vestu.
Pořadatel má právo kdykoliv zrušit nebo přerušit závod kvůli zajištění bezpečnosti účastníků. Především v případě nepříznivého počasí. Dále má právo vyloučit závodníka ze závodu z důvodu nesportovního chování, požití alkoholu nebo omamných látek před zahájením nebo v průběhu závodu. Odstupující závodník je povinen oznámit své odstoupení ze závodu pořadateli závodu nebo jím pověřené osobě.
Závodník si může před absolvováním závodu zaplatit tréninkovou lekci, v jejímž průběhu se seznámí s technikou nástupu a startu, rozjíždění a plavby (plutí). Absolvování tréninkové lekce není povinné.

POŘADATEL

YK Jestřábí

ŘEDITEL ZÁVODU

Adéla Černá

REGISTROVAT SE