Obce Lipenska

Hořice na Šumavě

Hořicím na Šumavě se 16. 3. 2017 po 63 letech opět vrátil status městyse, žije zde více než 800 obyvatel a jejich historické jádro je městskou památkovou zónou. Hořice na Šumavě se řadí k nejstarším sídlům na Českokrumlovsku vůbec. První písemná zmínka o zdejší faře je z roku 1248 a obec je zmiňována již od roku 1272. Hořice na Šumavě jsou významnou kulturně historickou destinací regionu Lipenska. Navazují tak na kulturní centrum jižních Čech – Český Krumlov, od kterého jsou vzdáleny skutečně, co by kamenem dohodil.

Hořice na Šumavě

Nikoho jistě nepřekvapí, že Hořice na Šumavě jsou centrem dění tradičních Hořických pašijových her, které mají své samostatné přírodní divadlo. Jejich novodobý počátek lze datovat do roku 1816, kdy tkadlec Paul Gröllhesl sepsal s pomocí faráře nový text pašijového příběhu a s dalšími hořickými měšťany jej společně nacvičili a sehráli. Hra se nazývala Utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista - truchlohra o pěti jednáních s předehrou.

Kromě již zmíněných pašijových her jistě také stojí za připomenutí, že zde byl v roce 1897 natočen vůbec první hraný film na území dnešní České republiky. Šlo o Hořický pašijový film natočený americkými filmaři.

V roce 1881 zde bylo zřízeno pouliční osvětlení pomocí petrolejových lamp a v místě dnešního obecního úřadu naleznete Muzeum radiopřijímačů, kterých je zde vystaveno 115. Na obecním úřadě také můžete najít Muzeum již tolikrát zmiňovaných hořických pašijových her.

Hořice na Šumavě jsou zkrátka rájem milovníků historie a kultury a cestovatelů za náboženskou tematikou. V městysi se nachází nespočet kulturně-historických památek. Za zmínku jistě stojí především Kostel svaté Kateřiny, Pranýř s dvěma mísami z roku 1549, které byly využívány pro odměřování desátku poddaných a Boží muka. Na kopci jižně od obce se nachází zaniklé poutní místo se zbytky kaple Panny Marie Bolestné s Božím hrobem a křížovou cestou.

Velmi důmyslný je také vodovodní systém Sedmi kamenných kašen, které jsou vzájemně propojeny.  Dříve sloužil pro zásobování obyvatel pitnou vodou, v případě požárů, které několikrát Hořice na Šumavě zdevastovaly, do nich pak byl vypuštěn přilehlý rybníček. Další zajímavostí, tentokrát technického charakteru, je Železniční propustek - kamenný klenutý mostek na železniční trati České Budějovice – Černý Kříž postavený na konci 19. století.

Vyznavači botaniky a studia fauny a flóry zde zažijí dokonalý ráj. Nedaleko obce se nachází Slavkovský chlumek s výskytem bramboříku evropského a Žestov se suťovým smíšeným lesem na vápenci s výskytem chráněných druhů rostlin, mezi něž patří lilie zlatohlavá a prha arnika. Na trase směrem do Černé v Pošumaví se nachází Muckovské vápencové lomy, které slouží za shromaždiště několika druhů netopýrů a vyskytují se zde další chráněné rostliny.

Mezi další části městyse Hořice na Šumavě se řadí osady Mýto, Provodice, Šebanov, Skláře a Stěžerov. 

Sdílet přátelům