Obce Lipenska

Rožmberk nad Vltavou

Rožmberk je nejmenším městem v jihočeském kraji, je vzdálen od Českého Krumlova pouhých 23 kilometrů jižním směrem a řadí se mezi turisticky nejatraktivnější místa krumlovského okresu. Toto označení mu právem náleží nejen z hlediska množství různých památek, ale i jedinečným umístěním v hornaté krajině při řece Vltavě.

Rožmberk nad Vltavou

Rožmberk je již několik desítek let vyhlášeným centrem vodáctví, jelikož se v letní sezoně plaví nejvíce vodáků právě mezi Vyšším Brodem a Českým Krumlovem. Z řeky tak lze sledovat jedinečná hradní panoramata dokonce podvakrát, protože řeka kolem města meandruje.

Mezi nejvýznamnější pamětihodnosti města patří rozhodně hrad Rožmberk tyčící se na ostrohu nad řekou Vltavou. Z původního raně gotického Horního hradu z 13. století se zachovala pouze kruhová věž Jakobínka a dnešní jádro hradu tak tvoří tzv. Dolní hrad vystavěný jako zmenšenina krumlovského zámku ve 14. století. V místech původního Horního hradu dnes stojí tzv. Nový zámek – obytná budova z 19. století, ta je však veřejnosti nepřístupná a nyní slouží jako rekreační středisko České pošty.

Dalšími památkami, které jistě stojí za to zmínit, jsou ty židovské – synagoga, starý a nový židovský hřbitov. Nelze opomenout ani gotický kostel Panny Marie z roku 1271 stojící na náměstí. Velmi ceněnou historickou památkou je i budova radnice. Jádro stavby je totiž z 15. století, průčelí pak bylo dostavěno ve století devatenáctém.  Náměstí pak zdobí ještě kašna a socha sv. Jana Nepomuckého. Ve výčtu pamětihodností nesmíme zapomenout ani na pozdně gotickou stavbu fary z konce 15. století a přádelnu vystavěnou v roce 1854, která svému účelu sloužila až do padesátých let minulého století.

Město Rožmberk má, jak jinak, než červenou rožmberskou růži také ve znaku. Aby také ne, vždyť městečko v podhradí založil v roce 1262 právě pán Vok z Rožmberka.

Sdílet přátelům