Obce Lipenska

Vyšší Brod

Město Vyšší Brod se dá velmi dobře označit jako pokladnice kulturních a přírodních krás. Jedná se o malé město ležící na řece Vltavě okolo již neexistujícího brodu, na jehož místě překračovala Vltavu středověká kupecká cesta z Lince do Čech. Nachází se na nejvýchodnější výspě Šumavy a je zároveň nejjižnější obcí České republiky díky místní části Studánky. Odtud také vede přímá silnice na silniční hraniční přechod Studánky/Bad Leonfelden.

Historickou památkou nadregionálního významu je národní kulturní památka cisterciácký vyšebrodský klášter, založený v roce 1259 panem Vokem I. z Rožmberka, ve kterém se nachází světový unikát a národní kulturní památka, Kříž zvaný Závišův. V roce 1990 se dokonce do vyšebrodského kláštera vrátili mniši. V komplexu kláštera se nachází dokonce i Poštovní muzeum.

Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Mezi další pamětihodnosti, které stojí za zmínku, se řadí například i farní kostel sv. Bartoloměje a poutní místo Maria Rast am Stein neboli Panna Marie odpočívající na kameni, které je mariánským poutním místem nacházejícím se na severním úbočí Martínkovského vrchu (846 m) jihozápadně od Vyšebrodského kláštera. Na místě stojí kaple Panny Marie Sněžné, obrazárna a kaple Božího hrobu.

Po městě byla pojmenována také planetka č. 121089, která byla objevena v roce 1999 Milošem Tichým z hvězdárny na Kleti tyčící se nad Českým Krumlovem. Příroda je zde opravdu pestrá, a tak nezbývá, než doporučit Přírodní park Vyšebrodsko  a národní přírodní rezervaci Čertova stěna-Luč. Od kláštera do údolí Menší Vltavice vede také naučná trasa Opatská stezka, na níž lze spatřit i ledňáčka, jenž prý obývá oblast kolem vodopádů a je spolu s leknínem vyobrazen na kapličce studánky, a stromy staré více než 170 let, mezi kterými roste i borovice douglaska.

Milovníky cykloturistiky potěší, že v obci Vyšší Brod začíná tzv. Šumavská cyklostezka, která vede po levém břehu Vltavy přes Čertovu stěnu a Loučovice k hrázi Lipenské přehrady. Odtud dále po levém břehu Lipna až do Nové Pece a do hloubi národního parku Šumava. Po pravém břehu Vltavy a Lipna vede z Vyššího Brodu do Nové Pece také druhá cyklostezka, využívající staré vojenské asfaltové cesty, ta je však svým terénem složitější a určená především pro horská kola.

Díky Lipnu je prakticky neustále splavným úsekem toku Vltavy, výchozím bodem pro vodáky sjíždějící řeku a zároveň nejnavštěvovanější vodáckou trasou v České republice a možná i v Evropě. Ve Vyšším Brodě funguje několik půjčoven lodí a České dráhy dokonce speciálním vlakem vozí lodě až z Českých Budějovic.

Sdílet přátelům